Serbët i ankoheshin perandorisë Osmane për “krimet” shqiptare

Nga: Fahri XHARRA

( Shqiptarët edhe sot janë viktimë e luftës mediatike nga ana e serbëve. Shkrimi flet për luftën mediatike serbe kundër shqiptarëve edhe në kohën e pas Kongresit të Berlinit. E njejta ka ndodhur çdo kohë, që nga koha që jemi fqinj me ta )

Sa të “aftë “ shqiptarët, si në kohën e turkut, të Jugosllavisë së vjetër, Jugosllavisë se re bile edhe sot në Kosovën shtet ishin dhe janë shumë “zullumqarë” ndaj serbëve . Serbët “e mjerë “ kurrë “ nuk e ndienin vetën të lire “ nga “agresiviteti “ i shqiptarëve se pushteti i të gjitha kohërave që i përmenda më sipër “ishte në anën” e shqiptarëve. Çudi ! Dokumentet historike , dëshmitë dhe vetë periudhat flasin ndryshe nga a jo se çka shkruajnë serbët për ‘trimeritë “ shqiptare ndaj serbëve.

screenshot_1208

Të vjen me qeshë, kur e mendon kohën e turkut, por edhe më shumë qeshesh kur e mendon kohen e “ kraljevinës serbe “ e mos të flasim për atë të Jugosllavisë së Titos. Po, kur shqiptari i mjerë kishte guximin dhe trimërinë që të ngritë dorë mbi serbin ? Por letrat e durojnë çdo gjë shkruhet mbi to dhe letrat mbesin, ato lexohen dhe brezat e rinj serb “edukohen” me te lexuarat e shkrimeve të parëve të tyre. Hallall iu qoft ! ata nuk kanë mohues e stërmohues as nga feja e tyre, as nga akademia e tyre, as nga politika e tyre .
Ne ku jemi dhe çka jemi ? Jemi viktimë e shpifjeve , insinuatave dhe “marifetllyqeve “ serbe në token tonë. Shikoni , edhe sot në Kosovën e pavarur ballafaqohemi me të njejta shpifje dhe rrena serbe.

Jovan Ristiqi , minister i jashtëm, me porositë e Matija Banit, mbledhjen e dokumenteve mbi krimet shqiptare në Kosovë ia kishte besuar Đorđu Popović Daničarit . Serbia në atë kohë e dinte se si bëhet ”luftamediatike” (Jovan Ristić, ministar inostranih dela, na preporuku Matije Bana, skupljanje dokumentacije o zločinima na Kosovu poverio je Đorđu Popoviću Daničaru. Srbija je tada znala kako se vodi “medijski rat” )

Serbët kishin shumë besim tek turqit, prandaj edhe të derguarit serb në Stamboll iu kërkua që të benë një hap më shumë dhe nëse duhet edhe tek sulltani, që ata të ndërhyjnë që të ndalen hovet kriminale të një fisi pa vlerë ( shqiptarët, pra fxh ) ndaj serbëve”. Një muaj më vonë Novakoviqi ia dorëzoj këtë letër Tefik Pashës , ministrit te jashtëm turk.

Me një gjuhë të zgjedhur diplomatike, por saktë dhe ashpër, Novakoviqi në notën e tij e saktësoi që “krimet” shqiptare ndaj serbëve në Kosovë ishin drejtuara vetëm kundër të krishterëve serbë sepse si duket , shkruan më tutje që ata e kanë qëllimin e fundit “ zhbërjen” e serbëve . ( E njejta gjuhë në çdo kohë )

Nota serbe kishte arritur me 30 ,11.1899. Konsulli Svetislav Simiq e lajmëronte mbretin e vet se “zullumet “ shqiptare ndaj serbëve ishin të njëjta me ato turke ndaj armenëve. Ai propozonte që të “dilet para Europës “ (“pred evropski svet” ) me Librin e Zi të krimeve shqiptare ndaj serbëve.

Ja si dukej një letër e konsullit serb Marinkoviq, me 2.Maj 1890 dërguar ministrit Grujiq me 2.05.1890 : “Josif Đurđević , plaku nga fshati Piranë, u lajmërua se së bashku me të bijen e tij 14 vjeqare Lenken, po ikin në Serbi sepse arnautet po duan ta turqizojnë (?)…..Po shkoj në Serbi në Prokuple , nga ku vitin e kaluar më kanë ikur të dy djemt nga zullumi shqiptar ( në Prokuple ,fxh) .

screenshot_1209

(“Josif Đurđević, starac, seljak iz Pirane, sela dva časa od Prizrena, predstavi se sa četrnaestogodišnjom devojčicom Lenkom Konsulatu i izjavi da bega u Srbiju da spase devojče od arnautske obesti jer je oće da poturče. Pre tri godine, reče, oteli su mi Arnauti stariju kćer Cvetu, koja je od muke i presvisla, pa mi sada ištu Lenku. Nemogući odoljeti prevelikoj tuzi i patnjama koje pretrpih od Arnauta begam u Srbiju sa ovim devojčetom a ženu Agniju ostavi(h) u Prizrenu, jer je stara pa ne može da bega. Istina i devojče je malo pa ne može da ide, pa ne znam šta da radim, i molim Konsulat za pomoć novčanu, jer leba nismo jeli a u putu noćili smo na poljani. Idem, reče Josif, u Srbiju i to u Prokuplje, gdi su mi dva sina Cvetko i Kosta prošle godine od arnautskog nasilja izbegli…” )

Stojan Novakoviq-i i deleguari serb në Stamboll i thoshte ministrit turk në mënyrë energjike: “ Trimëria e shqiptarëve shkrihet si bora në Diell, kur e shohin forcën “ (Stojan Novaković, poslanik u Carigradu, turskom ministru energično je poručio: “Arbanaško junaštvo topi se kao sneg na suncu, čim se prava sila pokaže.”)

Herën tjetër çka shkruante Branisllav Nushiqi për : SVAKODNEVNI ZULUMI- Književnik Branislav Nušić, kao srpski konzul u Prištini, napisao je o zlodelima Arnauta dosta izveštaja vladi u Beogradu. Izdvajamo deo Nušićevog izveštaja upućenog S(imi) Lozaniću, ministru inostranih dela, 25. jula 1895. godine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *